De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Praktisch

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts en kunt met mij direct contact opnemen.
Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we de voorlopige gewenste doelen in kaart. Een gewenningsperiode van 4 weken kan een prettige start zijn. Het aantal gewenste sessies kan uiteenlopen van rond de tien tot en met jarenlange begeleiding. Periodiek stellen we dit in overleg vast. Wekelijks kom ik met bijvoorbeeld schilder-, teken- of kleispullen naar u toe. U kunt ook naar mijn praktijk komen.

Als u zich niet creatief voelt is dat geen belemmering.
U hoeft geen ervaring te hebben. Dit is het startpunt om samen op ontdekkingstocht te gaan, hierin is het proces belangrijker dan het resultaat. Ik ga ervan uit dat de mens per definitie creatief is en alleen soms het contact met die creativiteit verliest. Net zoals het contact met de gevoelens verbroken kan zijn.

Samenwerking
Actieve samenwerking en overleg met hulpverleners van de volgende instellingen:
Care to Change, locatie Zeist
Casemanagers Dementie Zeist e.o.
Ontmoetingscentrum, Zeist
Stichting Steunpunt Mantelzorg Zeist

Met uw toestemming kan overleg of terugkoppeling plaatsvinden met uw huisarts of psycholoog.