De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Tarieven

Kennismakingsgesprek van ca 30 minuten: gratis
Individuele sessies in mijn praktijk of, indien gewenst, bij u thuis: 60 minuten (incl. klein materiaalverbruik): € 72,00
Aangepast tarief is mogelijk bij langdurige begeleiding bij dementie. Therapie is vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen
Vergoeding voor begeleiding vanuit het PGB is mogelijk.
Beeldende therapie kan via de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed worden. U kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar om de mogelijkheden vast te stellen.

Afmelding 24 uur voor de afgesproken sessie, bij niet tijdige afmelding zal de sessie toch in rekening gebracht worden.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de therapie dan worden deze eerst met de therapeut besproken. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich richten tot de klachtenprocedure  op de site van de FVB. (Federatie voor Vaktherapie).
Als vrijgevestigd beeldend therapeut ben ik aangesloten bij het NIBIG, waarmee aan de Wkkgz  (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) voldaan wordt.