De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Mantelzorgers

“Wat een geschenk om me eens heerlijk op zo’n steen te kunnen concentreren, ik ben even helemaal voor mezelf bezig, daar kom ik anders nooit aan toe”

mantelzorger (psychiatrie)

Mantelzorgers zijn sterke mensen die hun kracht inzetten voor een dierbare. Op mijn beurt help ik hen graag weer stil te staan bij wat zij zelf nodig hebben, zodat zij zichzelf weer kunnen en mogen opladen. Als het zorgen stap voor stap aan intensiteit toeneemt blijkt het regelmatig moeilijk om de eigen grenzen binnen de relatie in de gaten te houden. Het is belangrijk tijdig stil te staan bij wat de mantelzorger allemaal doet en hoe dit ervaren wordt. Inzicht in het eigen doen en laten helpt diegene goed voor zichzelf te blijven zorgen.

Naast mijn reguliere  werkwijze heb ik speciaal voor mantelzorgers de training “Als je veel voor een ander zorgt, wie zorgt er dan voor jou? “ onderzocht en ontwikkeld. Deze training van zes weken combineert aandachtsoefeningen met beeldende therapie. De samenvoeging van aandachtsoefeningen uit de Mindfulness en beeldende therapie is relevant omdat dit een therapievorm is die goed blijkt aan te sluiten, en vol te houden, voor mensen die altijd actief zijn, zoals een mantelzorger. Aan de hand van specifieke  en persoonlijke thema’s worden oefeningen uitgevoerd in diverse materialen.

De training is individueel en vindt aan huis plaats. De training bereikt hierdoor ook mantelzorgers die niet deelnemen aan groepsactiviteiten. Na de training kan de aansluiting met groepsactiviteiten buitenshuis gemakkelijker gevonden worden. Positieve ervaringen met lotgenotencontacten, voorlichtingsavonden en het oppakken van een hobby komen weer in zicht.

Mindfulness
Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert uw gedachten en uw lichaam met aandacht en zonder oordeel te bekijken. Het is een methode om steeds terugkerende gedachten te herkennen en bewuster in het hier en nu te leven. Het is een rationele, wetenschappelijk bewezen effectieve methode die veel ingezet wordt bij bestrijding van stress, pijn en depressie.