De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Ervaring

2018 – heden
Care to Change, specialistische GGZ,  individuele beeldende therapie, Zeist.
Vanaf 2014 – heden:
Individuele beeldende therapie en begeleiding  in Zeist.
Docent KunstenHuis (2016-heden), cursus Uniek Palet: teken- en schilderscursus  voor mensen een met psychische kwetsbaarheid.
Docent Schilderen Plus, cursus voor ouderen met geheugenproblemen.

Tot voorkort:
Groepsbeeldende therapie:  Sociëteit de Boulevard in Zeist,  Warande Sociëteit de Bosrank in de Bilt.
– Tot 2018. Aangesloten bij wonen met zorg, Villa Pavia, Zeist
Workshops met o.a. de thema’s Mindfulness en Beeldende Therapie; Kunst en Beeldende Therapie;  Kunst en Dementie; Kunst, zorg en therapie; o.a. voor Steunpunt Mantelzorg, Warande, OntmoetingsCentrum Zeist, LKCA, Lang Leve Kunst.
-Projectleider en uitvoering: Schilderen Plus en Actief Creatief. Kunstparticipatie voor thuiswonende ouderen met dementie. Projecten in samenwerking met Netwerk Dementie Zeist/Vitras, Steunpunt Mantelzorg, het KunstenHuis de Bilt/Zeist. Ondersteund door Lang Leve Kunst (met dementie).

Achtergrond in het kort.
 Ik ben aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag afgestudeerd (cum laude) en heb ruim 20 jaar  als autonoom beeldend kunstenaar gewerkt, waarvan bijna negen jaar in Amerika. In 1998 ben ik in Zeist komen wonen, en ben moeder geworden van twee kinderen.

In 2014 heb ik de opleiding tot beeldend therapeut afgerond aan de Hogeschool Utrecht.