De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Werkwijze

De kracht van beeldende expressie
Ik ga uit van wat er goed gaat, van wat iemand kan en wil leren. Over zichzelf of het materiaal. Samen zoeken we de balans tussen wat mogelijk is en wat een toepasselijke uitdaging vormt. Ik werk graag op een laagdrempelige manier zodat de therapeutische effecten door middel van een positieve activiteit worden ervaren. Per week kan een ander thema van belang zijn, daarom is mijn werkwijze flexibel en sluit, in het hier en nu, aan op datgene waarmee uw welzijn het best geholpen is. Blijkt bijvoorbeeld de behoefte aan verwerking dan krijgt deze de ruimte. Soms is een korte aandachtsoefening helpend om op gang te komen en een volgende keer wordt er gelachen.

Veel van de pijnpunten die ik tegenkom hebben op de een of andere manier te maken met rouw- en verlieservaringen. Regelmatig wordt dit niet herkend. De persoon die ziek is en alle betrokkenen eromheen hebben hierin ieder hun individuele rouwproces. De combinatie in mijn werkwijze tussen het plezier van creatief bezig zijn en de kans om geestelijke pijn te kunnen uiten en verwerken is gebaseerd op hedendaagse theorieën over verlies en rouwverwerking. Hierin wordt gesteld dat het rouwproces gebaat is bij de afwisseling tussen actief rouwen en afleiding zoeken in plezierige dingen.

Beeldende therapie/creatieve therapie
Beeldende therapie gaat uit van actief handelen en ervaren door middel van beeldende technieken zoals schilderen, boetseren, knutselen etc. In de interactie met het materiaal en met de therapeut laat iemand zichzelf en zijn problematiek zien. Het tastbare resultaat maakt het mogelijk de problematiek te verhelderen en van een afstand te bezien. Met gerichte opdrachten begeleidt de therapeut het proces. U kunt meer lezen over beeldende therapie op de site van de Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie. www.beeldendetherapie.org
Beeldende therapie is een onderdeel van het overkoepelende begrip creatieve therapie. Hieronder vallen ook drama- en muziektherapie.