De kracht van beeldende expressie

Daphne Ritzen, beeldend therapeut en beeldend kunstenaar

Verwijzers

Voor wie
Ter ondersteuning van volwassenen en ouderen met psychosociale en psychogeriatrische problematiek, die een voorkeur hebben voor individuele begeleiding, of belemmeringen ondervinden bij het bijwonen van ondersteunende activiteiten buitenshuis.

Waarom interessant
Beeldende therapie werkt als aanvulling op, of als wekelijks alternatief, voor gesprekken met bijvoorbeeld de huisarts, POH ggz of psycholoog. ‘Praten over’ wordt in beeldende therapie; handelen, ervaren en voelen. Dit is een effectieve manier van leren vanaf het moment dat we geboren worden.
Ik bied een laagdrempelige vorm van beeldende therapie. Therapeutische doelen worden nagestreefd vanuit de positieve psychologie, waarbij aandacht voor wat goed gaat en wat iemand wel kan, voorop staat. Samen zoeken we de balans tussen wat mogelijk is en wat een toepasselijke uitdaging vormt. Voor mensen met vorderende dementie is de werkwijze nadrukkelijk belevingsgericht, respectvol en geordend.

Krijgt uw cliënt goede zorg
Ik werk cliëntgericht, waarbij volledige aandacht en acceptatie de basis vormen. Door flexibel te zijn in mijn therapie, kan ik maximaal aansluiten op de behoefte van de cliënt in het hier en nu.
Als inwoner van Zeist voel ik me extra betrokken bij mijn cliënten. Het Beroepscompetentieprofiel GGZ Vaktherapeut vormt hiervoor een heldere leidraad.

Samenwerking
Samenwerking met andere zorgprofessionals zoek ik actief op. Door persoonlijk contact, terugkoppeling en overleg kan ik mijn therapie laten aansluiten op de totale zorg.
Zo help ik bij het aanvaarden van meer zorg en dagbesteding buitenshuis. Of als eerste stap naar lotgenotencontact, hobby beoefening, of het opbouwen van een sociaal netwerk.

Lees meer over: Tarieven  en Samenwerking

Ik kom graag persoonlijk kennismaken en uw vragen beantwoorden.